content-main

Workshops CRV-Boerindag dinsdag 14 november 2017 in Laakdal (Vlaanderen)

Blind daten of alles weten

Hoe vind jij de perfecte match voor de koeien op jouw bedrijf? Fokkerij keuzes van vandaag hebben invloed op de veestapel van morgen. Welke type koeien passen bij jouw toekomst? En hoe kun je nú een goede selectie van stieren maken? Laat je jouw gevoel spreken of kun je beter zoveel mogelijk weten? In deze workshop leer je hoe je op een eenvoudige manier stieren kunt uitkiezen en welke tools van CRV hierbij kunnen helpen

Hoe vruchtbaar zijn uw koeien?

Wat zeggen de vruchtbaarheidskengetallen over uw vleesvee? Wanneer zijn ze goed of waar is ruimte voor verbetering? En hoe is daar op bij te sturen? In deze workshop krijgt u een praktische uitleg van de vruchtbaarheidscijfers in VeeManager Vleesvee en op welke manier ze geoptimaliseerd kunnen worden.

Inspiratieworkshop 'vergeet jezelf niet'

Je hoort het vaak vertellen, je ziet het soms gebeuren... Mensen gaan gebukt onder de stress, komen terecht in een Burn-Out of verliezen zichzelf in een depressie. Ook als boerin komen we ermee in aanraking. We moeten immers tal van rollen gecombineerd krijgen: boerin, mama, partner, vriendin, dochter, bestuurslid, kok, loopster/fietsster, poetsvrouw, enz. Hoe breng je dat allemaal tot een goed einde? Is dat wel realistisch? Hoe overleven we deze gekke drukte? Deze workshop doet ons stilstaan bij deze en andere vragen. Ze zal tips meegeven om jezelf te wapenen en mentaal gezond te blijven.

Wat melk je vertelt

MPR geeft veel informatie over de productie en gezondheid van de veestapel. Maar hoe werkt de MPR? En hoe lees je een MPR uitslag? In deze workshop gaan we stap voor stap door de MPR en de uitslag. Zodat het leuk wordt om mee te kijken en zelf iets te doen met de uitslag.

Genomics - hoe optimaal in te zetten

Wat is er allemaal mogelijk met genomics? Hoe kunt u genomics gericht inzetten op uw eigen veestapel? En wat levert dit op? Kies de juiste richting naar een efficiente en gezonde veestapel.

Inspiratieworkshop 'boerin versus buitenwereld'

Hoe kunnen we de landbouwsector dichter bij de buitenwereld brengen en hoe kan je daar zelf op inspelen (o.a. door sociale media te gebruiken). De positie van een vrouw op een landbouwbedrijf kan daar immers een grote rol in spelen! Uiteraard is jouw verhaal ook belangrijk en is er in deze workshop ook ruimte voor jullie eigen inbreng.

KoeFitness: koegezondheid en sensortechnologie

Een goede gezondheid van de koe draagt bij aan het welzijn van onze koeien maar zorgt ook voor veel werkplezier. Dat willen we dus allemaal! In deze workshops komen veel belangrijke én praktische aspecten van koegezondheid aan bod. Wat is het gedrag van een gezonde vs. zieke koe? Welke data zegt iets over koegezondheid? Wat kunnen sensoren meten m.b.t. de gezondheid van uw veestapel.